August  2015

II.ročník letného festivalu ukrajinskej kultúry pod Spišským hradom

Umelecké ukrajinsko-slovensko-nórske sympózium, ktoré predstaví ukrajinských, slovenských a nórskych profesionálnych umelcov a ich práce - výtvarníci, fotografi, hrnčiari z Nórska a ich spoločná tvorba v uliciach mesta Spišské Podhradie. Do aktivít zapojíme mladých talentovaných študentov formou spoločnej tvorby, plenérov, s možnosťou získať skúsenosti od profesionálov. Aktivity budú ukončené vernisážou a spoločnou výstavou, ktorá potrvá do konca turistickej sezóny. Súčasťou letného festivalu bude aj letný festival mladých ukrajinských hudobníkov v spolupráci so slovenskými vystúpeniami na námestí v Spišskom Podhradí a na Spišskom hrade.


Február - Marec 2014

Výstava obrazov Fera Guldana s libretom Karola Poláka, s názvom „Spišské exody“

Apríl - Máj 2014

VÝSTAVA A TVORBA UMELECKEJ ŠKOLY s témou Slovenska a Ukrajiny

JARNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÍKOV a ŠKOLA UMENIA A TANCA Slovenska a Ukrajiny

Apríl - Jún 2014

Výstava obrazov akad.maliara Igora Pančuka, s názvom „Slnečná paleta“ 

Jún - August 2014

Výstava výtvarných prác – krajinomaľba,  žiakov ZUŠ Sp.Podhradia, s názvom „ Ukrajina – krajina“ 

Júl - August 2014

Výstava krojov a krojovaných bábik zo Spiša – „ Krása ľudového kroja“

August  8. - 9. 2014

I.ročník letného festivalu ukrajinskej kultúry pod Spišským hradom

Umelecké ukrajinsko-slovensko-nórske sympózium, ktoré predstaví ukrajinských, slovenských a nórskych profesionálnych umelcov a ich práce - výtvarníci, fotografi, hrnčiari z Nórska a ich spoločná tvorba v uliciach mesta Spišské Podhradie. Do aktivít zapojíme mladých talentovaných študentov formou spoločnej tvorby, plenérov, s možnosťou získať skúsenosti od profesionálov. Aktivity budú ukončené vernisážou a spoločnou výstavou, ktorá potrvá do konca turistickej sezóny. Súčasťou letného festivalu bude aj letný festival mladých ukrajinských hudobníkov v spolupráci so slovenskými vystúpeniami na námestí v Spišskom Podhradí a na Spišskom hrade.

September 12. - 14. 2014

Plenér výtvarníkov SR a Ukrajiny, vernisáž výstavy 13.9.2014 o 10.00 hod

Leto 2014

VÝSTAVA krojov, ľudovej tvorby a bábik.

LETNÁ ŠKOLA TRADIČNÉHO UKRAJINSKÉHO TANCA "HOPAK" A JEHO ROZNE PODOBY - športový hopak, hopak ako bojové umenie.

Výstava slovenských a ukrajinských umelcov na Ukrajine.

2. októbra 2014


Festival zborového spevu

Zima 2014

VIANOČNÁ TVORBA A VÝSTAVA diel zo Slovenska a Ukrajiny

Január 2015

NOVOROČNÁ VÝSTAVA DETÍ A MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN SLOVENSKA A UKRAJINY


Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok : 9:30 - 17:00
 Sobota :  9:30 - 12:00
Nedeľa :  zatvorené

Palešovo námestie 48
053 04 Spišské Podhradie
Tel.: +421 917 863 502
 

V galérii

 • Olejomaľby akad. maliara Igora Pančuka (architektúra, krajinomaľba, zátišia, postavy)

 • Olejomaľby akad. maliara Mykolu Bodnára (krajinomaľba, kvetinové zátišia, architektúra)
 • Olejomaľby a grafika výtvarníka Mgr. art. Petra Krupu st. (sakrálna tématika, architektúra)
 • Obrazy maľované technikou suchý pastel, výtvarníka Ladislava Kurillu, rodáka zo Spišského Podhradia (tématika Sp. Podhradie, Sp. hrad, Sp. Kapitula)
 • Olejomaľby insitného výtvarníka Dušana Jurkovského, rodáka zo Spišského Podhradia (tématika Spišské Podhradie a okolie)


O galérii


Občianske združenie Spiš Gallery bolo založené za účelom rozvoja a ochrany duchovných hodnôt v oblasti kultúry, vedy a vzdelávania.
Svojimi aktivitami občianske združenie rozvíja a podporuje pôvodné remeslá, ale aj súčasné umenie hlavne v regióne Spiš.
Podpora a rozvoj kultúrneho dedičstva, galerijná, muzeálna činnosť a pamiatková starostlivosť sú hlavné ciele, ktoré chce svoju činnosťou a aktivitami združenie uskutočňovať.
Naplneniu spomínaných cieľov slúžia združeniu predovšetkým nasledovné činnosti: • aktívne podieľanie sa na pamiatkovej starostlivosti o kultúrne dedičstvo, najmä v oblasti Spišského regiónu – rekonštrukcia remeselných domov v pamiatkovej zóne, s tým súvisiaci pamiatkový a archeologický výskum a zachovanie pôvodných prvkov, zhromažďovanie, dokumentácia, archivácia a skúmanie historického a kultúrneho dedičstva v Spišskom regióne;
 • propagácia Spišského regiónu na Slovensku i v zahraničí a zvyšovanie návštevnosti daného regiónu vhodnými marketingovými aktivitami
 • podpora publikačných aktivít súvisiacich s rozvojom kolektívnej pamäte na hmotné kultúrne dedičstvo regiónu;
 • vykonávanie osvetovej činnosti s podporou odbornej verejnosti, poradenská činnosť;
 • nadväzovanie kontaktov a spolupráca s podobne zameranými domácimi i zahraničnými inštitúciami, organizáciami a združeniami;
 • publikačná činnosť;
 • realizácia vzdelávacích a kultúrno – spoločenských aktivít, podujatí, ktoré majú širokej verejnosti doma i v zahraničí sprostredkovať informácie a podporiť zachovanie a ďalší rozvoj  hodnôt pôvodných remesiel, pôvodných zvykov a tiež súčasných umeleckých činností.